• 11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

 • GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

  11 - 13 Mayıs 2018

  Hilton Bodrum Türkbükü

DAVET


Değerli meslektaşlarımız...


Türk Androloji Derneği bilim ve eğitim politikası doğrultusunda, 11 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum’da “Güncel Androloji Sempozyumu” düzenlenecektir. Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu olarak; sizleri ülkemizin adeta cennet köşelerinden biri olan güzel Bodrum’da ağırlamaktan onur duyacağız.


Türk Androloji Derneği kuruluşundan günümüze ve 25 yılı aşan bir sürede; her zaman en önemli hedefi olan ‘Güncel Bilgi’nin paylaşımı amacıyla, bu sempozyumda yine ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir bilimsel kadro ile çok verimli bir toplantı düzenlemeyi hedeflemektedir.


Günümüze kadar düzenlemiş toplantılara göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve destek, hiç şüphesiz ki bir öncekinden çok daha doyurucu toplantıların düzenlenmesi konusunda hepimizi teşvik etmiştir. Bodrum’da düzenlenecek toplantıya da katılım ve desteğinizin bu toplantının bilimsel kalitesini arttıracak en önemli unsur olacağı şüphesizdir.


Bodrum ülkemizin turizm yanında kültürel zenginlikler açısından da en önemli merkezlerinden birisidir. Bu bağlamda, gerek bilimsel gerekse sosyal açıdan da unutulmaz bir toplantı geçirmenizi dileriz.


Tüm meslektaşlarımızla 11 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum’da yapılacak ‘Güncel Androloji Sempozyumu’nda görüşmek ve güzel bir hafta sonu geçirmek umuduyla...


Saygılarımızla,


TAD Yönetim Kurulu

ONURSAL BAŞKAN

 • Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu

BAŞKAN

 • Prof. Dr. Mustafa F. Usta

GENEL SEKRETER

 • Prof. Dr. Barış Altay

BİLİMSEL KURUL BAŞKANI

 • Prof. Dr. Selahittin Çayan

SAYMAN

 • Doç. Dr. Memduh Aydın

ÜYELER

 • Prof. Dr. Ramazan Aşcı
 • Prof. Dr. Abdullah Armağan
 • Prof. Dr. Ali Atan
 • Prof. Dr. İrfan Orhan

GENEL BİLGİLER


Sempozyum Yeri: Hilton Bodrum TürkbüküSempozyum Tarihi: 11 – 13 Mayıs 2018

Yaka Kartı: Sempozyum süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Belgesi: Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mayıs 2018 tarihinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu: Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları organizasyon sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda katılımcı göndermek isteyen kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İptal Koşulları: Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 16 Şubat 2018 tarihine kadar iptali durumunda %50’si iade edilecek olup, 16 Şubat 2018 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.

Bildiri Özeti: Bildiriler abstractModule bildiri sistemi kullanılarak www.guncelandroloji.com web sitesi üzerinden online olarak gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basım yapılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Önemli Tarihler:
 • Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih: 30 Mart 2018
 • İndirimli Kayıt İçin Son Tarih: 16 Şubat 2018
 • İndirimli Konaklama İçin Son Tarih: 16 Şubat 2018

BİLİMSEL PROGRAM

11 MAYIS 2018, CUMA

SAAT DETAY
13.00 - 16.30 EBU Sözlü Sınavına Hazırlık Kursu
13.00 - 13.15 Spermatogenez ve sperm fizyolojisi
13.15 - 13.30 Erkek infertilitesinde değerlendirme
13.30 - 13.45 Erkek infertilitesinde medikal tedavi
13.45 - 14.00 Erkek infertilitesinde varikosel Cerrahisi
14.00 - 14.15 Erkek infertilitesinde cerrrahi yollardan sperm elde edilmesi
14.15 - 14.45 KAHVE ARASI
14.45 - 15.00 Ejakülasyon fizyolojisi ve bozuklukları
15.00 - 15.15 Ereksiyon fizyolojisi ve erektil disfonksiyon tanısı
15.15 - 15.30 Erektil disfonksiyonda medikal ve cerrahi tedavi
15.30 - 15.45 Peyronie hastalığı ve tedavisi
15.45 - 16.00 Priapizm ve tedavisi
16.00 - 16.30 Androlojik tanı-tedavi algoritma güncellemesi (interaktif olgu sunumları)


12 MAYIS 2018, CUMARTESİ

SAAT DETAY
08.30 - 09.00 Sempozyum Açılış Konuşmaları
09.00 - 09.30 Pediatrik Androloji
09.00 - 09.15 Adolesanlarda varikosel cerrahisi gerekli midir?
09.15 - 09.30 İnmemiş testise bağlı testiküler disfonksiyon
09.30 - 10.30 Prostat Hastalıkları ve Erektil Disfonksiyon
09.30 - 09.45 Kronik pelvik ağrı sendromu ve ED: Olası ortak patofizyolojik mekanizmaların irdelenmesi
09.45 - 10.00 BPH/AÜSS’ye bağlı ya da BPH/AÜSS tedavisi sonucu gelişen ED’nin yönetimi
10.00 - 10.15 Radikal pelvik cerrahi sonrası penil rehabilitasyon uygulamalarının kanıta dayalı değerlendirilmesi
10.15 - 10.45 KAHVE ARASI
10.45 - 11.45 Androlojide Zor Olgular Paneli
11.45 - 12.30 Onkofertilite
11.45 - 12.00 Prepübertal ve adolesan yaş grubunda fertilitenin korunması
12.00 - 12.15 Erişkin erkek kanser hastalarında fertilitenin korunması
12.15 - 12.30 Testis kanserli olgularda infertilite tedavisi: Onko-TESE uygulamaları
12.30 - 13.30 ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.00 Uretra Travması ve Cerrahisi Sonrası ED Tedavisi
13.30 - 13.45 Uretra travması ilişkili ED’de patofizyolojik değerlendirme
13.45 - 14.00 Uretra cerrahisi uygulamalarında erektil fonksiyonun korunması: İdeal yöntem tanımlanabilir mi?
14.00 - 14.30 Priapizm Tedavisinde Tartışmalı Başlıklar
14.00 - 14.15 Priapizim tiplerine göre güncel medikal tedavi seçenekleri
14.15 - 14.30 36 saati geçen iskemik priapizm süreçlerinde kritik yaklaşım
14.30 - 15.15 ED Tedavisinin Geleceği
14.30 - 14.45 ED araştırmalarında hayvan modelleri
14.45 - 15.00 Kök hücre ve doku mühendislik uygulamaları
15.00 - 15.15 Translasyonel farmakoterapi
15.15 - 16.15 Erkek İndefertilitesinde Temel Bilim Araştırmaları
15.15 - 15.30 Testosteron-spermatogenez ilişkisi
15.30 - 15.45 İn-vitro spermatogenez
15.45 - 16.00 Laboratuvardan kliniğe kök hücre kullanımı
16.00 - 16.15 ICSI uygulamalarında kullanılan yeni teknikler (MACS-PICSI-IMSI)
16.15 - 16.45 ED Tedavisinde ESWT: Rutin Uygulama Açısından Veriler Yeterli mi?
16.15 - 16.30 EVET
16.30 - 16.45 HAYIR
16.45 - 17.30 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda 2018 Güncellemesi
16.45 - 17.00 Cinsel yol ile bulaşan hastalıklarında ideal tanı yöntemleri
17.00 - 17.15 HIV hastalarında yeni tedavi olanakları
17.15 - 17.30 Genital kanserlerin önlenmesinde HPV’ye yaklaşım


13 MAYIS 2018, PAZAR

SAAT DETAY
08.30 - 09.15 Peyronie Hastalığında Güncelleme
08.30 - 08.45 Medikal tedavi ve CCH (Collagenase Clostridium histolyticum)
08.45 - 09.00 Cerrahi tedavi
09.00 - 09.15 Güncel temel bilim çalışmaları
09.15 - 10.15 Erkek Orgazm Bozuklukları
09.15 - 09.30 Prematür ejakülasyonda sınıflama ve yeni kriterler
09.30 - 09.45 Günümüzde PE’de medikal tedavi yaklaşımları
09.45 - 10.00 PE’de alternatif tedavilerin güncel durumu
10.00 - 10.15 Geçikmiş ejakülasyon ve anejakülasyon hastalarında tedavi seçenekleri
10.15 - 10.45 KAHVE ARASI
10.45 - 11.45 İnfertilite Tedavisinde 2018 Uygulamaları
10.45 - 11.00 Obstrüktif azoospermide patofizyolojiye spesifik ve non-spesifik (PESA-MESA) tedavi seçenekleri
11.00 - 11.15 mTESE : Güncel veriler
11.15 - 11.30 İzole sperm motilite ve morfoloji bozukluklarında tedavi
11.30 - 11.45 Varikosel 2017-2018 literatür özetleri
11.45 - 12.30 Penis Uzatma Cerrahisinin Rasyonel Değerlendirmesi
11.45 - 12.00 Üroloji bakış açısı
12.00 - 12.15 Plastik ve rekonstrüktif cerrahi bakış açısı
12.15 - 12.30 Noninvazif yaklaşımın teorik ve pratik gerçekleri
12.30 - 13.30 YEMEK ARASI
13.30 - 14.15 Testosteron Replasman Tedavisinde (TRT) Güncel Tartışmalar
13.30 - 13.45 TRT hasta seçiminde güncel yaklaşım
13.45 - 14.00 Günümüzde ‘’ideal’’ tedavi uygulaması var mıdır?
14.00 - 14.15 TRT sonrası artmış prostat kanseri ve kardiyovasküler hastalık Riski: Bilimsel gerçek mi? Gereksiz korku mu?
14.15 - 15.00 Zor Penil Protez Uygulamalarında Kritik Noktalar
14.15 - 14.30 Fibrotik korpus kavernozumda penil protez cerrahisi
14.30 - 14.45 Neofallus olgularında penil protez cerrahisi
14.45 - 15.00 Radikal pelvik cerrahi sonrası penil protez cerrahisi
15.00 - 15.30 Erkek İnfertilitesinde Hormonal Tedavi ve Fitoterapi
15.00 - 15.15 Hipogonadotropik hipogonadizmde tedavi seçenekleri
15.15 - 15.30 Erkek infertilitesinde fitoterapi
15.30 - 16.45 Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluklarına Multidisipliner Yaklaşım
15.30 - 15.45 KCF bozukluklarının tedavisi öncesinde sınıflamanın önemi
15.45 - 16.00 Hipoaktif cinsel istek hastalığında tanı ve tedavi
16.00 - 16.15 Kadın uyarılma ve orgazm bozukluklarının tedavisinde hormonal ve non-hormonal tedavi stratejileri
16.15 - 16.30 Vaginismus tedavisinde kritik noktalar
16.30 - 17.30 Androlojik Olgularda Adli Tıp


BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin sempozyum web sitesi www.guncelandroloji.com üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 30 Mart 2018

Sempozyumda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile Türkçe ve İngilizce olarak toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim / 1 adet tablo / 1 adet video eklenebilir.
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 • Online Abstract Module'ü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 30 Mart 2018

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ 16 Şubat 2018 ve Öncesi 16 Şubat 2018 ve Sonrası
Uzman 650 ₺ 750 ₺
Firma Temsilcisi 500 ₺ 600 ₺

* Yukarıdaki fiyatlara KDV %18 ilave edilecektir.
  Kayıt bedeline dahil hizmetler aşağıdaki gibidir;
  - Kongre bilimsel programına katılım.
  - Kongre Sergi Alanına giriş.
  - Kongre Program&Özet Kitabı
  - Sempozyum Çantası
  - Yaka Kartı
  - Katılım Sertifikası

HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Banka Adı: Garanti Bankası Valikonağı Şubesi
Şube Kodu: 183
Hesap No: 6296194
IBAN No: TR15 0006 2000 1830 0006 2961 94


İADE & İPTAL ŞARTLARI

 • Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri’ne yazılı olarak yapılan kayıt rezervasyonları iptal taleplerinde 16 Şubat 2018 tarihine kadar toplam bedelin %50’si iade edilir.
 • 16 Şubat 2018 tarihinden sonra gelecek kayıt iptal taleplerinde yatırılan bedelin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.
 • İsim değişikliği her zaman yapılabilir.


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

KONAKLAMA OTELİ 16 Şubat 2018 ve Öncesi 16 Şubat 2018 ve Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Hilton Bodrum Türkbükü Hotel 1.850 ₺ 1.225 ₺ 2.125 ₺ 1.400 ₺
Dış Katılımcı** 1.050 ₺

- Yukarıdaki fiyatlara KDV %8 ilave edilecektir.
- Yukarıdaki fiyatlara Hilton Bodrum Türkbükü Hotel’de 2 gece (11 Mayıs girer, 13 Mayıs çıkar) “Her şey dahil” konaklama dahildir.

* Dış Katılım Bedeli
Kongrenin tüm konaklama işlemlerinin Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığı ile yapılması zorunludur. Kongre otellerinde konaklama alınmaması ya da konaklamanın Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri aracılığıyla yapılmaması durumunda kayıt ücretine 3 günlük paket 1.050 TL + %18 KDV dış katılım bedeli eklenecektir. Dış katılım bedelinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kayıt ile birlikte tamamlanmasını önemle rica ederiz. Konaklamayan misafirler için uygulanacak olan dış katılım ücretine, bilimsel oturum günlerinde öğle yemekleri, kahve molaları, dâhil olup KDV hariçtir.

Dış Katılım Ücreti Nedir?
Her şey dâhil sistemde çalışan otellerde otel konsepti dâhilinde kongre aktiviteleri süresince tüm bar ve restoranlarda yiyecek ve içecek servisleri ücretsiz sağlanmaktadır. Bu nedenle otele girişlerde kimlik kontrolü yapılmakta ve acente aracılığı ile kongre otellerinde konaklama yapılmaması durumunda hizmetlerin karşılığı olarak otel tarafından dış katılım ücreti alınmaktadır. Bedelin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş sağlanamamaktadır. Dış katılım ücretine kayıt türü ayırmaksızın tüm katılımcı ve firma temsilcileri tabiidir. Ödemenin kongre öncesinde tamamlanması gerekmektedir.

Firma Temsilcisi Konaklama ve Dış Katılım Ücretleri
Kongremize stant ile katılım gösteren firmalar için firma temsilcisi kaydına dış katılım veya konaklama dâhil değildir. Bunun dışında kongreye katılan tüm firma temsilcileri kayıt veya dış katılım ücretine tabii olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

İade & İptal Şartları

Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri’ne yazılı olarak yapılan konaklama rezervasyonları iptal taleplerinde 16 Şubat 2018 tarihine kadar toplam bedelin %50’si iade edilir. 16 Şubat 2018 tarihinden sonra gelecek konaklama iptal taleplerinde yatırılan bedelin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır. İsim değişikliği her zaman yapılabilir.TRANSFER ÜCRETLERİ

TRANSFER ÜCRETLERİ
Tek Yön “Havalimanı – Otel // Otel – Havalimanı” Transfer 175 ₺
Çift Yön “Havalimanı – Otel – Havalimanı” Transfer 350 ₺

- Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV %18 eklenecektir.
- Yukarıda belirtilen transfer bedeli Bodrum Milas Havalimanı ve Kongre Otelleri arasında gerçekleşecek toplu transferler için geçerlidir.
- Dalaman Havalimanı ve Otogar transferleri için lütfen guncelandroloji@figur.net mail adresine mail atınızı.


HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Figür Kongre ve Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Banka Adı: Garanti Bankası Valikonağı Şubesi
Şube Kodu: 183
Hesap No: 6296194
IBAN No: TR15 0006 2000 1830 0006 2961 94

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Türk Androloji Derneği
   Cemil Aslan Güder Sok. İdil Apt. B Blok D.1 34349 Gayrettepe / İstanbul
   +90(212) 288 50 99        +90(212) 288 50 98
   androloji@androloji.org.tr
   www.androloji.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   FİGÜR KONGRE ve ORGANİZASYON A.Ş
   19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4 34360 Şişli / İstanbul - Türkiye
   +90(212) 381 46 00 Pbx      +90(212) 258 60 78
   guncelandroloji@figur.net
   www.guncelandroloji.com